Siddhartha của Hermann Hesse

Siddhartha của Hermann Hesse là tên cuốn sách kể về cuộc đời chàng trai Siddhartha. Cuốn sách đánh thức ta rằng, con đường của chúng ta, chúng ta phải tự đi mới hiểu và tỉnh giấc. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Trường đại học Phenikaa chọn cách giới thiệu cuốn sách này bằng một bức thư gửi bạn, để từng lời viết dễ thấm vào người đọc, thức tỉnh một cách nhận diện sự thật về dòng chảy cuộc đời…