FPT Long Châu tiếp tục hành trình chung tay vì cộng đồng

Song hành với sứ mệnh đồng hành và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, FPT Long Châu còn dành sự quan tâm đến mọi người thông qua các hoạt động thiện nguyện xã hội.