TGĐ Chubb Life VN: “18 năm bảo vệ người Việt vì một chữ “tâm”"

Gần hai thập kỷ tham gia thị trường bảo hiểm nhân thọ (“BHNT”) tại Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) đã xây đắp lá chắn cho hàng triệu gia đình nhờ nền tảng tài chính hùng mạnh của công ty mẹ và nỗ lực chuyển mình trước những biến đổi của thời cuộc, vì sứ mệnh “bảo vệ” từ tâm.