Bộ Công an: Công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng

Đánh giá tình trạng lộ dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng, Bộ Công an dẫn chứng cụ thể việc Công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng.