Gọi mèn mén là cám lợn: Xúc phạm người Mông, xuyên tạc văn hóa!

() - Ông Hoàng Ngọc Thắng (Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang) khẳng định, việc một cá nhân xuyên tạc, đưa những thông tin sai lệch về món ăn mèn mén gây tổn thương cho đồng bào người Mông.