Xả hàng, một mẫu xe ô tô hạng D giảm giá hàng trăm triệu đồng

Không có nhiều xe cho khách hàng lựa chọn, chủ yếu là các sản phẩm sản xuất trước năm 2020.