Hành trình ẩm thực Việt 'đi tìm' sự công nhận của thế giới

Để nói về một nhà hàng hay đầu bếp gắn sao Michelin ở Việt Nam, nền ẩm thực nước nhà cần nhiều hơn câu chuyện về chất lượng.