Quy định về kiểm dịch thực vật của Liên minh châu Âu và một số lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam

Thời gian gần đây, một số mặt hàng nông sản và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) bị thu hồi hoặc cảnh báo. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp Việt Nam chưa cập nhật, nắm vững và tuân thủ quy định của thị trường nhập khẩu khó tính này, đặc biệt là những quy định về kiểm dịch thực vật đối với hàng nông sản. Bài viết nêu rõ vai trò của các quy định về kiểm dịch thực vật đối với hàng nông sản, tổng hợp, cập nhật những thay đổi trong quy định về kiểm dịch thực vật của EU,...