'Rời Myanmar, các nhà đầu tư sẽ đến Việt Nam và Campuchia'

"Khi các nước mở cửa biên giới trở lại sau dịch Covid-19, hàng loạt nhà đầu tư châu Á sẽ lao tới Việt Nam", đại diện hãng Vulpes Investment Management khẳng định.