Cập nhật BCTC quý 1/2024 sáng 24/4: Công ty con của Vingroup có lợi nhuận trước thuế gấp 427 lần doanh thu, thêm doanh nghiệp ngành điện báo lỗ

VEFAC ghi nhận doanh thu 268 triệu đồng, giảm 88% so với cùng kỳ, trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 115 tỷ đồng.