Rich kid "hỗn láo" nhất Penthouse có 5 kiểu tóc sành điệu giúp che trán hói, tạo vẻ cân đối cho gương mặt

Những nàng trán "sân bay" nên ghim các kiểu tóc của tiểu thư Ju Seok Kyung (Penthouse) ngay.