Disney bán tour vòng quanh 12 công viên trên toàn thế giới

Công ty sẽ chở 75 fan cứng đi vòng quanh các công viên của "nhà chuột" trên toàn thế giới trên chiếc phi cơ riêng vào tháng 7/2023, với mức giá 110.000 USD/người.