Lạ đời thứ hoa hái để bỏ đi từ loài cây ăn quả, lên món ăn lại thành...

Hoa đu đủ đực thường chỉ để bỏ đi nhưng biết cách chế biến lại thành thứ đặc sản "ăn 1 lần, nghiện cả đời".