Lợi nhuận tập đoàn của hai tỉ phú 'bốc hơi' nhiều nghìn tỉ đồng

Lợi nhuận sau thuế của hai tập đoàn hàng đầu đã sụt giảm mạnh trong năm 2023.