Mưa lũ ở Nghệ An: Nhiều gia đình bắt đầu cạn lương thực

Dù đã hơn 1 ngày không mưa nhưng theo người dân Thanh Chương, Nghệ An thì ít nhất phải 5 ngày nữa nước mới rút hết.