Phản ứng của Nga về đề xuất đảm bảo an ninh của Tổng thống Pháp

() - Nga sẵn sàng đàm phán với phương Tây nếu các cuộc đối thoại dựa trên lợi ích hợp lý và cân bằng hơn giữa hai bên.