Thành phố Thái Nguyên: Điểm đến của các nhà đầu tư

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định: Giai đoạn 2021 – 2025 thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư về hạ tầng, quy hoạch, đất đai, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực. Khuyến khích và ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch, dịch vụ, các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, giải quyết việc làm. Đẩy nhanh t...