Dạy con hiểu về tiền và giá trị của sự cho đi

Ngoài việc giúp con xây dựng các kỹ năng quản lý tài chính và tư duy kiếm tiền, cha mẹ cũng nên giúp con khám phá giá trị của việc "cho đi".