Ai viết 'Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc'?

"Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" thấm đẫm tinh thần yêu nước, được viết năm 1861.