Góc nhìn về âm nhạc và văn hóa Việt của một người nước ngoài

Theo TS Stan BH Tan-Tangbau, nghệ sĩ Quyền Văn Minh có tinh thần kiên cường, đức hy sinh vì nghệ thuật, vì lý tưởng - những tính cách đặc trưng của người Việt.