Luật sư nước ngoài giúp Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng qua biên giới

Cơ quan tố tụng xác định luật sư người nước ngoài tên Chiu Bing Keung Kenneth đã giúp Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng trái phép qua nước ngoài.