Từ Trung Quốc đến Việt Nam, các ông chủ nhà máy đua nhau thành "diễn viên hài" trên TikTok vì một lý do

Nhờ phạm vi tiếp cận và thuật toán đề xuất mạnh mẽ, các đại lý tìm nguồn cung ứng Trung Quốc và các nhà máy ở Việt Nam tìm đến TikTok như một nơi mở rộng thị trường.