Những tuyến đường cấm xe tải, xe khách từ 25/1-2/2 để phục vụ ĐH Đảng

Những tuyến đường cấm xe tải, xe khách từ 25/1-2/2 để phục vụ ĐH Đảng. Theo đó, tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên, xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng từ 24 chỗ trở lên theo quy định...