Cách ứng xử của đàn ông và phụ nữ khi căng thẳng

Để giải quyết căng thẳng, phụ nữ cần được nói ra, cần người vỗ về, trong khi đó, nam giới muốn tập thể thao hoặc tìm rượu bia như một cách trốn tránh.