NCB kiểm soát tốt rủi ro, duy trì đà tăng trưởng

Kết thúc quý 3/2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB tăng 66% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng tăng 20,1%...