Sử dụng hồi quy Logistic trong dự báo khả năng kiệt quệ tài chính cho các doanh nghiệp niêm yết ngành khai khoáng

26/05/2023 12:06

Bài viết sử dụng hồi quy Logistic để dự báo kiệt quệ tài chính (KQTC) cho các doanh nghiệp (DN) niêm yết ngành khai khoáng với bộ số liệu trong mẫu nghiên cứu của giai đoạn 2012-2021. Kết quả nghiên cứu từ thực nghiệm của tác giả đã chỉ rõ, các tỷ số tài chính phản ánh hiệu quả hoạt động (thu nhập ròng/tài sản, thay đổi thu nhập ròng) và tỷ số phản ánh khả năng thanh toán (tỷ lệ dòng tiền thuần hoạt động/nợ phải trả) đều có mối quan hệ ngược chiều với xác suất xảy ra KQTC cho các DN ngành kha...

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03, tháng 01 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Bạn đang đọc bài viết "Sử dụng hồi quy Logistic trong dự báo khả năng kiệt quệ tài chính cho các doanh nghiệp niêm yết ngành khai khoáng" tại chuyên mục Diễn đàn khoa học. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.