Quản trị trải nghiệm khách hàng và sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở thẩm mỹ địa bàn Hà Nội

28/05/2023 12:30

Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố quản trị trải nghiệm khách hàng (CEM – Customer Experience Management) tác động đến sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nhân tố tác động tới Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở thẩm mỹ địa bàn Hà Nội, theo thứ tự tác động giảm dần như sau: Trải nghiệm dịch vụ; Yên tâm; Trọng tâm kết quả; Tính xác thực.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03, tháng 01 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Bạn đang đọc bài viết "Quản trị trải nghiệm khách hàng và sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở thẩm mỹ địa bàn Hà Nội" tại chuyên mục Diễn đàn khoa học. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.