Vụ một bị cáo kêu oan, một bị can tử vong: Kéo dài nghị án

(PLO)- Trong vụ án này có hai bị cáo thì một bị cáo đã tử vong khi đang tòa chưa xét xử, còn một bị cáo đang kêu oan.