Nhu cầu vận dụng IFRS tại các doanh nghiệp sản xuất bia - rượu - nước giải khát Việt Nam: Nghiên cứu điển hình tại Sabeco và Habeco

05/06/2023 21:00

Nghiên cứu này phân tích nhu cầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IFRS) tại 2 doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất bia - rượu - nước giải khát tại Việt Nam, là Sabeco và Habeco. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Yếu tố về sở hữu nước ngoài, Nhu cầu của nhà quản trị và nhà đầu tư là yếu tố thúc đẩy việc chuyển đổi và áp dụng IFRS tại Sabeco. Trong khi, Tỷ lệ sở hữu nhà nước và Nhu cầu của cổ đông là nguyên nhân chính của việc chưa có nhu cầu chuyển đổi sử dụng IFRS tại Habeco. B...

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03, tháng 01 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Hoàng Thị Hương, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Email: hoangthihuong@haui.edu.vn

Bạn đang đọc bài viết "Nhu cầu vận dụng IFRS tại các doanh nghiệp sản xuất bia - rượu - nước giải khát Việt Nam: Nghiên cứu điển hình tại Sabeco và Habeco" tại chuyên mục Diễn đàn khoa học. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.