Mưa lớn kéo dài suốt đêm, nhiều nơi ở Lâm Đồng bị ngập sâu

26/05/2022 18:30

Hàng trăm ha ruộng dâu tằm kèm nhà cửa, ao cá, vườn tược của người dân các xã Đạ Pal, Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng bị nước nhấn chìm sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm qua đến rạng sáng nay.

Mưa lớn kéo dài suốt đêm, nhiều nơi ở Lâm Đồng bị ngập sâu

Thứ Năm, ngày 26/05/2022 11:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Hàng trăm ha ruộng dâu tằm kèm nhà cửa, ao cá, vườn tược của người dân các xã Đạ Pal, Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng bị nước nhấn chìm sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm qua đến rạng sáng nay.

Sự kiện: Tin nóng

Sáng 26-5, đại diện lãnh đạo xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng cho biết do mưa lớn kéo dài cả đêm nên lượng nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập úng cục bộ tại các thôn Xuân Thành, Xuân Châu, Hòa Bình... Lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

"Mưa lớn kéo dài đột ngột khiến người dân không kịp trở tay, nước dâng cao gây sạt lở, ao cá, dâu tằm đều bị thiệt hại. Hiện lực lượng chức năng xã đang giúp người dân khơi thông dòng chảy, thống kê thiệt hại cụ thể để báo cáo có phương án hỗ trợ người dân" - vị này thông tin.

").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_videoviewership"); if(document.getElementById("link_ga_midpoint_zplayer_f231a1")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1362822&id_cate=46&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint"; document.getElementById("link_ga_midpoint_zplayer_f231a1").innerHTML = ''; } } }); videozplayer_f231a1.player.on("content_third_quarter", function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_f231a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_videoviewership"); if(document.getElementById("link_ga_third_zplayer_f231a1")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1362822&id_cate=46&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter"; document.getElementById("link_ga_third_zplayer_f231a1").innerHTML = ''; } } }); videozplayer_f231a1.player.on("content_complete", function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_f231a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_videoviewership"); if(document.getElementById("link_ga_complete_zplayer_f231a1")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1362822&id_cate=46&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete"; document.getElementById("link_ga_complete_zplayer_f231a1").innerHTML = ''; } } }); videozplayer_f231a1.player.on("miniPlayerClosed", function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_f231a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_videoviewership"); if(document.getElementById("link_ga_mini_close_zplayer_f231a1")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1362822&id_cate=46&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close"; document.getElementById("link_ga_mini_close_zplayer_f231a1").innerHTML = ''; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_f231a1 = document.getElementById("zplayer_f231a1_ga_preroll"); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_f231a1.player.on("AE_impression", function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_f231a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_preroll"); if(document.getElementById("link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_f231a1")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1362822&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=46"; document.getElementById("link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_f231a1").innerHTML = ''; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_f231a1 = document.getElementById("zplayer_f231a1_ga_preroll"); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_f231a1.player.on("AE_clicked", function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_f231a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_preroll"); if(document.getElementById("link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_f231a1")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1362822&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=46"; document.getElementById("link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_f231a1").innerHTML = ''; } } }); var v_err_log_1zplayer_f231a1 = document.getElementById("zplayer_f231a1_ga_error1"); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_f231a1.player.on("MEDIA_ERROR_1", function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_f231a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1362822&ma_error=ERROR_1"; v_err_log_1zplayer_f231a1.innerHTML = ''; } }); var v_err_log_2zplayer_f231a1 = document.getElementById("zplayer_f231a1_ga_error2"); videozplayer_f231a1.player.on("MEDIA_ERROR_2", function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_f231a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1362822&ma_error=ERROR_2"; v_err_log_2zplayer_f231a1.innerHTML = ''; } }); var v_err_log_3zplayer_f231a1 = document.getElementById("zplayer_f231a1_ga_error3"); videozplayer_f231a1.player.on("MEDIA_ERROR_3", function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_f231a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1362822&ma_error=ERROR_3"; v_err_log_3zplayer_f231a1.innerHTML = ''; } }); var v_err_log_4zplayer_f231a1 = document.getElementById("zplayer_f231a1_ga_error4"); videozplayer_f231a1.player.on("MEDIA_ERROR_4", function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_f231a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1362822&ma_error=ERROR_4"; v_err_log_4zplayer_f231a1.innerHTML = ''; } }); var v_err_log_5zplayer_f231a1 = document.getElementById("zplayer_f231a1_ga_error5"); videozplayer_f231a1.player.on("MEDIA_ERROR_5", function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_f231a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1362822&ma_error=ERROR_5"; v_err_log_5zplayer_f231a1.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("track_slow_playlist_next_1", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_1"); $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_f231a11 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_f231a11"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_f231a11){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1362822&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1"; v_track_slow_playlist_zplayer_f231a11.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("track_slow_playlist_next_2", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_2"); $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_f231a12 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_f231a12"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_f231a12){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1362822&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2"; v_track_slow_playlist_zplayer_f231a12.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("track_slow_playlist_next_3", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_3"); $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_f231a13 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_f231a13"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_f231a13){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1362822&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3"; v_track_slow_playlist_zplayer_f231a13.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("track_slow_playlist_next_4", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_4"); $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_f231a14 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_f231a14"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_f231a14){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1362822&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4"; v_track_slow_playlist_zplayer_f231a14.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("track_slow_playlist_next_5", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_5"); $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_f231a15 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_f231a15"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_f231a15){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1362822&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5"; v_track_slow_playlist_zplayer_f231a15.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("track_slow_playlist_next_6", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_6"); $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_f231a16 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_f231a16"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_f231a16){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1362822&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6"; v_track_slow_playlist_zplayer_f231a16.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("track_slow_playlist_next_7", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_7"); $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_f231a17 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_f231a17"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_f231a17){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1362822&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7"; v_track_slow_playlist_zplayer_f231a17.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("track_slow_playlist_next_8", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_8"); $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_f231a18 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_f231a18"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_f231a18){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1362822&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8"; v_track_slow_playlist_zplayer_f231a18.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("track_slow_playlist_next_9", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_9"); $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_f231a19 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_f231a19"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_f231a19){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1362822&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9"; v_track_slow_playlist_zplayer_f231a19.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("track_slow_playlist_next_10", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_10"); $("").insertBefore("#zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_f231a110 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_f231a110"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_f231a110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1362822&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10"; v_track_slow_playlist_zplayer_f231a110.innerHTML = ''; } }); videozplayer_f231a1.player.on("timeupdated", function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_f231a1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != "undefined" && v_thoi_luong_hien_thi != ""){ try{ var v_time_current = videozplayer_f231a1.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == ""){ return ""; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open("GET", url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = "json"; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log("timeout");} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log("B3: status != 200"); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != "undefined"){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != "undefined" && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h("recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id"); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h("recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id"); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0]["c_tong_so_luong_tin_hien_thi"]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j]["c_new_id"])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != "undefined" && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j]["c_new_id"])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != "undefined" && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j]["c_new_id"])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0]["c_number_items"]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0]["c_tracking_onclick"] = "return send_ga_gtag('box_goi_y_ngoai_khung_play', 'chuyen_muc_46~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1362822~~phien_ban_pc','eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ2IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDYiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZGFpbHlfbmV3cyIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjEzNjI4MjIiLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9', this, '', '')"; arr_recomend_video[0]["c_tracking_onload"] = "id_chuyen_muc_46_id_bai_viet_1362822_phien_ban_pc"; arr_recomend_video[0]["c_tracking_onload_gatag"] = "gtag('event', 'box_goi_y_ngoai_khung_play',{categoryId_24h:'46',pageCategory_24h:'daily_news', 'articleId_24h':'1362822',device_24h:'pc',action_24h:'impression'});"; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,"zplayer_f231a1"); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=""){ // Nếu tồn tại video highlight if ($("#vjs-marker-tableinfo-zplayer_f231a1").length) { $("#vjs-marker-tableinfo-zplayer_f231a1").after(v_html_recomend); } else { if ($("#zplayer_f231a1_ga_preroll").length) { $("#zplayer_f231a1_ga_preroll").before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($("#box_recommend_zplayer_f231a1").length) { $("#box_recommend_zplayer_f231a1").show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json("swiper_recommend_v2018zplayer_f231a1", "swpier_container_zplayer_f231a1","swiper_active_slide_zplayer_f231a1", "pagination-zplayer_f231a1","wrapper_zplayer_f231a1",v_total_page_recommend, "swiper-slide slide_zplayer_f231a1", "prvVid_recommendzplayer_f231a1", "nxtVid_recommendzplayer_f231a1"); $("#box_recommend_zplayer_f231a1").css("height", ""); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_f231a1 = false; } } }catch(e){ console.log(["Errors", e]); } } }); videozplayer_f231a1.player.on("MEDIA_SLOW_WAITING", function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_f231a1 = document.getElementById("zplayer_f231a1_ga_media_slow_waiting"); if(v_slow_waiting_zplayer_f231a1){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1362822&ma_slow=waiting&second_load="+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_f231a1.innerHTML = ''; } //console.log("listener MEDIA_SLOW_WAITING: "); }); videozplayer_f231a1.player.on("MEDIA_SLOW_METADATA", function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_f231a1 = document.getElementById("zplayer_f231a1_ga_media_slow_metadata"); if(v_slow_metadata_zplayer_f231a1){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1362822&ma_slow=metadata&second_load="+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_f231a1.innerHTML = ''; } //console.log("listener MEDIA_SLOW_METADATA: "); }); videozplayer_f231a1.player.on('onPrerollStart', function(name){ //console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_f231a1 = document.getElementById('zplayer_f231a1_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_f231a1){ docGaPreroll_zplayer_f231a1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_f231a1.player.on('onOverlayStart', function(name){ //console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_f231a1 = document.getElementById('zplayer_f231a1_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_f231a1){ docGaOverlay_zplayer_f231a1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_f231a1.player.on('onPostRollStart', function(name){ //console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_f231a1 = document.getElementById('zplayer_f231a1_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_f231a1){ docGaPostroll_zplayer_f231a1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_f231a1.player.on("onResume", function (evt, data) { //console.log("listener onResume: "); }); videozplayer_f231a1.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); } videoAdsInitzplayer_f231a1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById('zplayer_f231a1_content_ga');docLoadTrang.innerHTML= ''; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Bạn đang đọc bài viết "Mưa lớn kéo dài suốt đêm, nhiều nơi ở Lâm Đồng bị ngập sâu" tại chuyên mục Việt Nam. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.