Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, năng lực tâm lý và sự gắn kết với tổ chức của người lao động trong các doanh nghiệp thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long

29/05/2023 12:04

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN), năng lực tâm lý, sự gắn kết với tổ chức nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu của mối quan hệ này. Trên cơ sở đó, nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp (DN) thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm kiểm định lại mô hình và giả thuyết nghiên cứu, từ đó đề xuất hàm ý quản trị giúp các DN thủy sản ĐBSCL có định hướng đúng đắn trong công tác quản trị nguồn nhân lực. Phương pháp mô...

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03, tháng 01 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây