Chợ ế, đại gia đua nhau giảm giá thịt heo, khuyến mãi

Từ đầu tháng 8 đến nay, sức mua mặt hàng thịt heo tươi yếu đi rõ rệt nên các nhà bán lẻ phải đua nhau bán giá vốn, khuyến mãi.