"Đường về nhà xa quá mẹ ơi, chắc Tết nay, con không về tới"…

"Tết đang đến thật gần mẹ nhỉ? Ở nhà, mẹ đã kịp chuẩn bị gì đón Tết chưa? Vậy mà ở đây, con thấy Tết này sao mà xa tới vậy."