Doanh thu quý 2 bằng ¼ cùng kỳ, Vietnam Airlines lỗ kỷ lục 4.000 tỷ, vay nợ ngắn hạn tăng mạnh

31/07/2020

Lũy kế 6 tháng, Vietnam Airlines lỗ 6.500 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức con số ước tính lỗ 7.500 tỷ đồng đưa ra cách đây ít ngày.

Vietnam Airlines vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 với doanh thu thuần đạt xấp xỉ 6.000 tỷ đồng, chỉ bằng ¼ so với con số hơn 24.100 tỷ đồng của cùng kỳ. Doanh thu khiêm tốn không bù đắp được các chi phí trực tiếp khiến Vietnam Airlines ghi nhận khoản lỗ gộp 3.874 tỷ đồng.

Vietnam Airlines cho biết do tác động của Covid-19, doanh thu hành khách nội địa của riêng công ty mẹ giảm 57,7% so với quý 2/2019; doanh thu hành khách quốc tế giảm 96,6%; doanh thu thuê chuyến giảm 89%.

Điểm thuận lợi hiếm hoi so với cùng là tỷ giá diễn biến tích cực giúp công ty có được khoản lãi ròng từ hoạt động tài chính (doanh thu trừ chi phí tài chính) hơn 450 tỷ trong khi cùng kỳ là -373 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí khác, Vietnam Airlines lỗ trước thuế gần 4.000 tỷ đồng trong quý 2 – đây là mức lỗ kỷ lục không chỉ trong 1 quý mà còn là trong một năm đối một doanh nghiệp niêm yết.

Lũy kế 6 tháng, Vietnam Airlines đạt 24.800 tỷ doanh thu, giảm 50% so với cùng kỳ 2019.

Doanh thu quý 2 bằng ¼ cùng kỳ, Vietnam Airlines lỗ kỷ lục 4.000 tỷ, vay nợ ngắn hạn tăng mạnh - Ảnh 1.

Lợi nhuận trước thuế giảm sâu từ gần 1.800 tỷ đồng xuống -6.526 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt -6.534 tỷ đồng. Dù vậy kết quả này vẫn thấp hơn đáng kể so với con số ước tính lỗ 7.500 tỷ đồng tại báo cáo của Khối các doanh nghiệp trung ương cách đây ít ngày.

Doanh thu quý 2 bằng ¼ cùng kỳ, Vietnam Airlines lỗ kỷ lục 4.000 tỷ, vay nợ ngắn hạn tăng mạnh - Ảnh 2.

Một trong những vấn đề được tâm nhất đối với Vietnam Airlines là dòng tiền và hãng hàng không này đã có những động thái kêu gọi hỗ trợ từ phía Chính phủ. Lưu chuyển tiền thuần trong 6 tháng của Vietnam Airlines là âm 356 tỷ đồng, trong đó lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 5.400 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2, các khoản phải trả người bán ngắn hạn của Vietnam Airlines giảm mạnh từ 15.900 tỷ đồng xuống 11.000 tỷ đồng nhưng đồng thời vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lại tăng từ 6.500 tỷ lên 11.100 tỷ đồng cho thấy hãng đã phải tăng thêm vay nợ đáng kể.

Lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn cũng giảm sâu từ hơn 6.550 tỷ hồi đầu năm xuống còn 4.250 tỷ đồng.

Doanh thu quý 2 bằng ¼ cùng kỳ, Vietnam Airlines lỗ kỷ lục 4.000 tỷ, vay nợ ngắn hạn tăng mạnh - Ảnh 3.

Trương Lương

Theo Nhịp sống kinh tế

Theo cafef.vn