Dinh thự xa hoa của vua Bảo Đại tại Đà Lạt có gì?

02/02/2019

Dinh thự của vị vua cuối cùng triều Nguyễn tại Đà Lạt nay đã được trùng tu, sửa chữa và đón khách tham quan.

 

ANH NGUYỄN