Tập đoàn Him Lam đang sở hữu những dự án nào?

Tính đến cuối năm 2017, Him Lam Corp có quy mô tổng tài sản đạt tới 45.655 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD.