Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào hoạt động du lịch cộng đồng của các hộ dân tộc Dao: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

05/06/2023 15:00

Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào du lịch cộng đồng (DLCĐ) của các hộ dân tộc Dao tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Mô hình hồi quy Binary Logistic và dữ liệu thu thập từ 90 hộ dân tộc Dao có tham gia và hộ không tham gia vào hoạt động DLCĐ được sử dụng. Kết quả cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến sự tham gia hoạt động DLCĐ của các hộ dân tộc Dao như sau: Thu nhập; Tuổi; Quy mô lao động; Trình độ học vấn; Tiếp cận internet; Tham gia tổ nhóm, hợp tác xã...

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2022)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Hồ Ngọc Ninh, Trương Thị Cẩm Anh

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Tất Thắng

Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trương Ngọc Tín

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tác giả liên hệ: hnninh@vnua.edu.vn

Bạn đang đọc bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào hoạt động du lịch cộng đồng của các hộ dân tộc Dao: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang" tại chuyên mục Diễn đàn khoa học. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.