Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hoạt động du lịch của các hộ dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

01/06/2023 09:00

Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hoạt động du lịch của các hộ dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic và dữ liệu thu thập từ 120 hộ DTTS có tham gia vào hoạt động du lịch và hộ không tham gia. Kết quả cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hoạt động du lịch của các hộ DTTS như sau: Thu nhập; Trình độ học vấn; Số lượng điện thoại của hộ; Tiếp cận vốn vay; Tiếp cận internet; Ti...

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 09 năm 2022)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Trương Thị Cẩm Anh

Hồ Ngọc Ninh

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hoạt động du lịch của các hộ dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La" tại chuyên mục Diễn đàn khoa học. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.