Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua lại bảo hiểm y tế hộ gia đình của người dân trên địa bàn TP. Cần Thơ

01/06/2023 11:30

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua lại bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình của người dân tại TP. Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố có ảnh hưởng đến việc mua lại BHYT hộ gia đình, gồm: Tuổi; Học vấn; Thu nhập; Sức khỏe; Mức phí BHYT; Chất lượng dịch vụ y tế; Tuyên truyền; Chi phí y tế với mẫu nghiên cứu là 201 người dân sống tại các quận, huyện của TP. Cần Thơ. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm...

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03, tháng 01 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

CHÂU THỊ LỆ DUYÊN*

PHƯỚC MINH HIỆP**

NGUYỄN THANH LIÊM***

TRẦN GIẢI PHÓNG****


* TS., Trường Đại học Cần Thơ

** PGS. TS., Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

*** TS., Trường Đại học Trà Vinh

**** Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyỆn Thới Lai, TP. Cần Thơ

Bạn đang đọc bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua lại bảo hiểm y tế hộ gia đình của người dân trên địa bàn TP. Cần Thơ" tại chuyên mục Diễn đàn khoa học. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.