Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

26/05/2022 21:30

Thông qua thu thập 215 mẫu khảo sát từ các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 8/9 yếu tố tuân thủ thuế của các doanh nghiệp ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh, đó là: (1) Nguồn lực cơ quan thuế; (2) Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; (3) Chính sách pháp luật thuế; (4) Thanh tra – kiểm tra thuế; (5) Nhận thức của doanh nghiệp; (6) Hệ thống thủ tục thuế; (7) Yếu tố kinh tế - xã hội; (8) Đặc điểm của doanh nghiệp. Dựa vào kết qu...

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Bạn đang đọc bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh" tại chuyên mục Diễn đàn khoa học. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.