‘Chống dịch COVID-19 lần này ở Hải Dương rất phức tạp và khó khăn hơn nhiều’

TTO - Trưởng đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương khẳng định việc chống dịch lần này ở Hải Dương rất phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với các đợt dịch trước.