Na In Woo thay vai của tài tử Ji Soo

Na In Woo được chọn tham gia dự án "River Where the Moon Rises". Anh thay thế Ji Soo.