Giai nhân Trung Quốc bỗng nổi tiếng sau 15 năm

Trương Tiểu Phi nổi tiếng nhờ thành công của "Xin chào, Lý Hoán Anh". Sau 15 năm nỗ lực làm nghề, cô mới hái được quả ngọt.