Hà Nội: Cụm công nghiệp Bắc Từ Liêm đã được lấp đầy 100%

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bắc Từ Liêm, số dự án đã được cấp phép đầu tư vào cụm công nghiệp là 86, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, tuy nhiên có 120 doanh nghiệp đang hoạt động trong cụm công nghiệp.